Standardy kvality

Co stojí za kvalitou houbové biomasy MRL:

 • Obsah podhoubí (mycelia) - Výhodou produktů firmy MRL je obsah jak mycelia (podhoubí), tak primordia (zárodků plodnic) ve výsledném produktu, neboť výzkumy ukazují, že mnoho prospěšných látek má větší výskyt v podhoubí než v plodnici. To podtrhuje význam kvalitních certifikovaných pěs­tíren, které na rozdíl od sběru v přírodě či běžného pěstování celých plodnic na substrátu umožňují s plodnicemi zužitkovat i podhoubí. Podhoubí hraje v životě hub významnou úlohu – vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště.
 • Obsah enzymů a jejich aktivita - Enzymy jsou základní pilíř účinnosti houbové biomasy. Jsou to látky bílkovinné povahy, které jsou součástí a částečně řídí mnohé životně důležité procesy související s látkovou výměnou v těle a přispívají tak velkou měrou k podpoře dobrého zdravotního stavu, prevenci organismu a v neposlední řadě i podpoře léčby nemocí. Enzymy jsou stejně důležité jako vitaminy, minerály a stopové prvky. Při současném uspěchaném stravování s využitím mnoha předpřipravených polotovarů s chemickými konzervanty nepřijímáme dostatek enzymů, a to se po čase může projevit ztrátou vitality, úbytkem energie či nerovnováhou našeho organismu (nemocí).
  U virových onemocnění jsou enzymy nedílnou součástí mechanismů organismu při zajišťování prevence i (samo)léčby.
 • Obsah mikro a makro prvků – vláknina, vitamíny, stopové prvky, terpeny, steroly, fenoly, sekundární metabolity, aminokyseliny, polysacharidy (glukany) v přirozených souvislostech, tj. s neporušenými vazbami na bílkoviny v nekoncentrované a neextrahované podobě.
 • Výrobní postup:
  • Patentovaný kultivační proces ve sterilních podmínkách. Pracuje se za podmínek, které bývají požadovány po standardy kvalityvýrobě konvenčních léčiv. Výsledkem je standardizovaná biomasa sušená při nízké teplotě, která se dále mele při udržování nízké teploty do formy jemně mletého prášku, jenž je buď konečným produktem, nebo se dále zpracovává do tablet se standardizovaným obsahem 500 mg biomasy. U tablet se používají taková pojiva a přídatné látky, aby výsledný produkt byl vhodný pro vegetariány i zastánce zdravé stravy.
  • Bez kontaminace pesticidy či dalšími houbami                                          Kultivační systém je patentován i certifikován a je schopen produkovat standardizované populace jednotlivých hub.
  • Sterilní (aseptická) výroba                                                                   Výsledný produkt nemusí být z konzervačních důvodů tepelně ošetřen. Během zpracování (sušení, mletí) se hlídá, aby teplota byla co nejnižší, a tak se vám dostávají do rukou přípravky s maximem účinných látek. Je totiž dobře prokázáno, že vyšší teploty snižují enzymatickou aktivitu, a tím snižují antivirové účinky.

 • Účinky podloženy klinickými testy a mnohaletými zkušenostmi

Maximální možná míra zachované enzymatické aktivity a komplexu účinných látek.


 Zdravě aktivní houbová výživaPřirozené zdraví je o zdravotní péči, která respektuje dědictví naší evoluce. Spočívá v přístupu, který je v souladu s přírodou, nikoliv proti ní. ANH podporuje a ochraňuje přirozené zdraví, povzbuzuje k osobní zodpovědnosti a svobodné volbě v oblasti zdravotní péče. S hodnotami ANH se PRAGON aktivně ztotožňuje, čímž se zapojuje do mezinárodní kampaně o zachování individuálního práva na zajišťování zdraví přirozenými přírodními metodami.ANH Associate Member Innovators Club


Mohlo by Vás zajímat:

Houby jako lék

Obsahem této knihy je shrnutí hlavních poznatků o lěčivých houbách, které získali autoři na základě studia literatury, informací z přednášek na posledních mezinárodních konferencí, návštěv některých čínských pracovišť zaměřených na pěstování hub a též vlastních zkušeností z lékařské praxe.