O houbové výživě

Proč je houbová výživa v podobě biomasy s obsahem podhoubí prospěšná pro naše zdraví?

Houbová výživa je doplněk stravy, který nachází uplatnění jako přírodní adaptogen či modulátor podporující zdraví našeho Coriolus-perokresbaorganismu, neboť látky obsažené v biomase jsou schopny pomáhat s úpravou tělesných funkcí s cílem podpory při řešení nerovnováh způsobených prostředím, dědičnými vlivy či životním stylem.

Většina léčivých hub obsahuje všech osm esenciálních aminokyselin a má vysoký obsah železa, selenu a vitamínů skupiny B. Velký zájem též budí jejich vysoký obsah polysacharidů, které působí imunostimulačně a bývají nasazovány převážně preventivně, či jako adjuvans, a léčebně pak ve smyslu imunomodulace.

Všechny houbové přípravky společnosti MRL jsou na bázi biomasy pěstované na autoklávem sterilizovaném substrátu při nekompromisním dodržování podmínek, které bývají požadovány při výrobě léčiv. Výsledkem je standardizovaná biomasa, u které patentovaný kultivační proces zajišťuje, že není kontaminována jinými houbami a že nejsou přítomny pesticidy.

Hericium-perokresbaZískaná biomasa sestává z podhoubí (mycelia) a zárodků plodnic (primordia) příslušné houby. Používání biomasy má oproti extraktům výhodu, že v jejím případě nedochází k nežádoucímu posunu účinků jako u extrakce či lyofilizace, a tak přípravek svojí aktivitou odpovídá zdrojové houbě a je dále umocněn využitím celého podhoubí.

Právě podhoubí hraje v životě hub významnou úlohu - vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště. V této souvislosti je třeba zmínit, že jen certifikovaná pěstírna umí zajistit, aby byla biomasa prosta těžkých kovů, neboť v přírodě jich houby shromažďují velké množství či bývají kontaminovány E. coli a houby pěstované mimo certifikované pěstírny často obsahují rezidua pesticidů. Společnost MRL využívá certifikovanou pěstírnu v Kalifornii, která splňuje i přísné podmínky certifikátu organického původu.

Houbovou biomasu záměrně dodáváme ve formě tablet či volného prášku, které umožňují, aby tělo přišlo do kontaktu s Cordyceps-perokresbaúčinnou látkou již čichem i chutí a aby první natrávení proběhlo již v ústech pomocí slin, a ne až v žaludku, jak by tomu bylo při použití kapslí. Tento způsob podávání plně respektuje celostní principy tradiční čínské medicíny.

Biomasa je vyrobena a patentována v USA.


 Zdravě aktivní houbová výživaPřirozené zdraví je o zdravotní péči, která respektuje dědictví naší evoluce. Spočívá v přístupu, který je v souladu s přírodou, nikoliv proti ní. ANH podporuje a ochraňuje přirozené zdraví, povzbuzuje k osobní zodpovědnosti a svobodné volbě v oblasti zdravotní péče. S hodnotami ANH se PRAGON aktivně ztotožňuje, čímž se zapojuje do mezinárodní kampaně o zachování individuálního práva na zajišťování zdraví přirozenými přírodními metodami.ANH Associate Member Innovators Club


Mohlo by Vás zajímat:

Houby jako lék

Obsahem této knihy je shrnutí hlavních poznatků o lěčivých houbách, které získali autoři na základě studia literatury, informací z přednášek na posledních mezinárodních konferencí, návštěv některých čínských pracovišť zaměřených na pěstování hub a též vlastních zkušeností z lékařské praxe.