Kultivace populací Cordyceps-MRL; C. sinensis vs C. militarium

Z důvodu převisu poptávky bývá vysokohorský Cordyceps sinensis vědomě zaměňován za Cordyceps militarium, který by v drsných vysokohorských podmínkách vůbec nepřežil a který je hojný v nížinatých oblastech v úrovni moře, kde roste velmi agresivně a velmi snadno se tam i kultivuje. C. militarium však nedosahuje vůbec kvality vysokohorského, naopak spíše lidský organismus zatěžuje a způsobuje snižování imunity, tradičně se proto v Číně používal pouze cordyceps vysokohorský. 
Tato záměna je tak častá, že žádný čínský informovaný odborník nevěří jakémukoliv prodávanému cordycepsu, pokud si jej nepřiveze přímo z výšin hor. Dodavatelé cordycepsu tento podvod většinou ani nezakrývají a u dodávané suroviny udávají, jaké množství peptidu cordycepsin obsahuje a veškeré pozitivní účinky původního vysokohorskému cordycepsu vztahují právě k jeho obsahu. Pravda je však taková, že cordycepsin se vyskytuje v hojném množství pouze v nížinné variantě C. militarium a naopak vysokohorský cordyceps ho obsahuje pouze velmi nepatrná množství. Má se za to, že za pozitivními účinky C. sinensis stojí komplex látek, nikoliv jedna jediná, natož pak excesivní množství zmíněného cordycepsinu. Tato záměna se bohužel často promítá i do populárně naučných článků, a tak je matení konečných odběratelů skutečně dokonalé. Jediné v čem C. militarium konkuruje pozitivně působícímu C. sinensis je tak pouze cena. 
Získávat cordyceps kultivací vyžaduje značné zkušenosti a znalosti, která má společnost MRL v osobě svého spoluzakladatele, biologa Malcolma Clarka, který problematiku kultivace hub a zejména cordycepsu studoval dlouhá léta v Japonsku pod dohledem vůdčího japonského mykologa, profesora Tsuneto Yoshiho. Pan Clark byl mj. první, kdo na Západě začal se svolením pana profesora a využitím jeho znalostí pěstovat ve velkém houbu shiitake. 
Společnost MRL ověřuje uniformitu jednotlivých populací pěstovaných kultur se zdrojovým Cordycepsem sinensis, nasbíraným Malcolmem Clarkem v Himalájích, pomocí PCR DNA testů. Navíc americká pěstírna vedená panem Clarkem je zatím jediná na světě, která má na pěstování cordycepsu americký certifikát organického původu. Díky kontrolním mechanismům amerických certifikačních autorit je váha jejich certifikátů neporovnatelně vyšší, než je tomu dosud u obdobných certifikátů čínské provenience.

 Zdravě aktivní houbová výživaPřirozené zdraví je o zdravotní péči, která respektuje dědictví naší evoluce. Spočívá v přístupu, který je v souladu s přírodou, nikoliv proti ní. ANH podporuje a ochraňuje přirozené zdraví, povzbuzuje k osobní zodpovědnosti a svobodné volbě v oblasti zdravotní péče. S hodnotami ANH se PRAGON aktivně ztotožňuje, čímž se zapojuje do mezinárodní kampaně o zachování individuálního práva na zajišťování zdraví přirozenými přírodními metodami.ANH Associate Member Innovators Club


Mohlo by Vás zajímat:

Houby jako lék

Obsahem této knihy je shrnutí hlavních poznatků o lěčivých houbách, které získali autoři na základě studia literatury, informací z přednášek na posledních mezinárodních konferencí, návštěv některých čínských pracovišť zaměřených na pěstování hub a též vlastních zkušeností z lékařské praxe.